สวัสดีครับเพือ่นๆ Exteen ทุกคน..

"""""""""""""""""""""

ก่อนอื่นมาเริ่มกับคอลัมประจำวันกันเลยดีกว่า...
ภาษาเกาหลีวันละคำ

วันนี้..ขอเสนอคำว่า......

"เข้"

 อันคำว่าเข้นี้.. ไม่ใช่ภาษาไทยที่ห